F.A.Q.

Obecné dotazy

Sekce f.a.q. „obecné dotazy“ zahrnuje otázky týkající se účelu programu a možných způsobů jeho využití.

Jsou zde uvedené dotazy nespadající do žádné z tématických kategorií.

Obchodní dotazy

Sekce f.a.q. „obchodní dotazy“ zahrnuje otázky týkající se prodeje a licenčních podmínek.

Rovněž obsahuje informace o možnostech obchodní spolupráce a způsobu výpočtu odměn pro naše aktivní prodejce.

Metodika použití

Sekce f.a.q. „metodika použití“ zahrnuje otázky týkající se obsluhy programu a zpracování a vyhodnocoování uživatelských dat.

Jsou zde uvedené možnosti individuálního nastavení programu pro potřeby konkrétního uživatele.

Technické dotazy

Sekce f.a.q. „technické dotazy“ zahrnuje otázky týkající se požadavků programu na hardwarové a softwarové vybavení Vašeho počítače.

Rovněž obsahuje informace o řešení obtíží s instalací a spuštěním programu.

 • Co je to aplikace MarkAs?

  MarkAs je program pro efektivní správu kontaktů. Díky jednoduchým přednastaveným filtrům můžete ukládat veškeré informace o Vašich zákaznících či jednotlivých krocích obchodního jednání. Program je aké vynikající pomůckou pro plánování a vyhodnocování prodejních aktivit.

 • Pro koho je program MarkAs určený?

  Program MarkAs je vhodný pro všechny činnosti, při kterých potřebujete komunikovat s větším množstvím klientů nebo zákazníků. Možná budete překvapeni, že se to může týkat i Vás. Sledujte miniseriál na našich facebookových stránkách pojednávající o možnostech uplatnění programu MarkAs v různých profesích.

 • Co se stane, když nezaplatím licenci na příští období?

  Licence je časově omezena. Program s dostatečným předstihem upozorní na blížící se konec platnosti licence. Uživatel má možnost si buď objednat licenci na další období (pro věrné zákazníky nabízíme slevy ze základní ceny licence), případně si může svoje data před skončením platnosti licence exportovat do tabulek Microsoft Excel pro jejich další použití. Po skončení platnosti licence přestávají být data dostupná, ale nevymažou se, takže je možné databázi případně reaktivovat později.

 • Po devíti měsících jsem vyčerpal limit zákazníků pro verzi Mini, kolik zaplatím za přechod na verzi Standard?

  V případě přechodu na vyšší verzi programu MarkAs v době platnosti stávající licence zaplatíte aktuální ceníkovou cenu nové verze sníženou o slevu ve výši 30%. Zároveň dojde k prodloužení platnosti licence na dobu 1 roku od data prodloužení licence.

 • Končí mi platnost licence na program. Kolik budu platit za prodloužení licence na další období?

  Pro dlouhodobé zákazníky uplatňujeme systém věrnostních slev. Na každé prodloužení platnosti stávající licence Vám automaticky poskytneme slevu ve výši 20% z aktuální ceníkové ceny licence.

 • Chci se stát Vaším prodejcem. Co k tomu potřebuji?

  Referenčním prodejcem MarkAs se může stát každý uživatel programu (vlastník licence). Je to velmi jednoduché. Pokud jste s programem spokojeni, doporučte koupi programu svým známým. Referenční prodej na základě doporučení zvýhodňujeme slevou ve výši 10% pro nového zákazníka. Demo verzi je možné stáhnout z našich stránek bez omezení. Nový zájemce o program uvede v objednávce programu Vaše jméno v rubrice „MarkAs doporučen od“ a slevový kód pro referenční prodej, který je uveden na Vašem licenčním certifikátu. Tím získává nárok na slevu a Vy získáváte nárok na provizi ve výši 25% z ceny po slevě (bez případné DPH) zaplacené novým zákazníkem.

 • Co MarkAs umožňuje a jakým způsobem jej mám používat?

  Stáhněte si manuál "Návod a tipy pro uživatele" ve formátu pdf. Získáte ucelený materiál obsahující popis uživatelského rozhranní programu, tipy pro začínající uživatele, scénáře nejběžnějších akcí i rady týkající se pokročilého nastavení programu.

 • Mohu si do programu seznamy klientů importovat z jiných souborů?

  Import dat podporuje pouze verze Standard programu a to ve formátu microsoft excel. Jedná se o poměrně náročnou operaci vhodnou pouze pro zkušeného uživatele. Import dat je možné též objednat jako (placenou) službu u společnosti MarkAs distribution.

 • Jaké informace o klientovi mám do programu zanášet?

  Jediný povinný údaj je Název zákazníka, všechny ostatní údaje je možné doplnit dodatečně při aktualizacích. Pro efektivní práci doporučujeme vyplnit co možná nejvíce informací o zákazníkovi, zejména pak údaje, které slouží k vyhledávání – tj. Typ zákazníka, Lokalita, Stav kontaktu.

 • Jak mohu aktualizovat informace o klientovi?

  Program umožňuje dvojí způsob aktualizace údajů. Základní varianta je aktualizace jednoho vybraného zákazníka. Nejprve se nabídne výběr ze zákazníků, kteří jsou v databázi uloženi. Po zvolení požadovaného zákazníka máte možnost pracovat s informacemi o vybraném zákazníkovi. Zejména se jedná o doplnění/ změnu údajů o zákazníkovi, možnost naplánování kontaktu, uložení záznamu o „akci“.

  Druhá možnost je aktualizace údajů vybrané skupiny zákazníků. Po zvolení druhu výběru a zadání parametrů pro výběr máte možnost pracovat se zákazníky z vybrané skupiny. Možnost práce nad skupinou zákazníků velmi zvyšuje efektivitu práce s databází. Veškeré změny údajů zákazníků jsou automaticky protokolovány formou příslušné akce při uložení aktualizací.

 • Mohu si nastavit vlastní strukturu databáze?

  Demoverze nabízí základní strukturu parametrů databáze, která vyhoví většině uživatelů. Program umožňuje vlastní uživatelské nastavení parametrů. Tato funkce je určena pro zkušenější uživatele, kteří mají zájem si strukturu databáze upravit pro své specifické potřeby. Je možné zde zadat jednotlivé volby a jejich prioritu z hlediska nabídky v rozbalovacích oknech, případně potlačit nabídku některých voleb. Nastavení je možné průběžně doplňovat (např. nové lokality), jednou zadanou hodnotu nelze vymazat, ale je možné nastavit, že se nebude zobrazovat.

 • K čemu slouží vyhodnocení aktivity za období?

  Vyhodnocení aktivity umožňuje zobrazit/vytisknout přehled aktivních operací nad databází za dané období. Uživateli slouží jako rekapitulace jeho činnosti v daném období. Velmi užitečné je toto vyhodnocení jako podklad pro řízení týmu - reportování aktivity v hierarchicky uspořádaných strukturách (např. multilevel marketing).

 • Je moje databáze chráněna před zneužitím?

  Ochrana je zajištěna dvojím způsobem. Plnou verzi programu je možné provozovat pouze na jednom konkrétním počítači, tj. při přenesení na cizí počítač neumožní program práci s databází. V rámci „domovského počítače“ je program chráněn možností zadat heslo pro spuštění programu.

 • Je MarkAs podporován všemi typy PC?

  Demoverzi MarkAs je možné nainstalovat a používat na jakémkoliv PC, které splňuje minimální požadavky. Plná verze programu je vázaná na jeden konkrétní počítač a jednoho uživatele.

 • Pracuje MarkAs pouze v režimu online?

  Pro objednání programu a jeho aktivaci je nutné aktivní připojení k internetu. Vlastní provoz počítače trvalé připojení k internetu nevyžaduje.

 • Mám na počítači nainstalován Microsoft Access v 64 bitové verzi. Jakým způsobem mám spustit aplikaci MarkAs?

  Řešení: Nastavte si spouštění zástupce MarkAs v prostředí Runtime 32 bitů. Operaci je možné provést následovně:

  1. Klepněte na ikonu MarkAs pravým tlačítkem myši, zvolte možnost Vlastnosti.
  2. U položky Otevřít v programu klepněte Změnit
  3. Nyní postupujte podle verze Vašeho operačního systému:
   • Windows 7 nebo Vista: Klepněte Procházet, nalezněte cestu C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ a vyberte soubor MSACCESS.EXE. Dialog potvrďte tlačítkem Otevřít a poté Ok.
   • Windows 8 nebo 8.1: Klepněte Další možnosti, úplně dole v seznamu klepněte Najít jinou aplikaci v tomto počítači, nalezněte cestu C\:Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ a vyberte soubor MSACCESS.EXE. Dialog potvrďte tlačítkem Otevřít.
  4. Potvrďte dialog tlačítkem Ok a spusťte MarkAs.